Michael Thomsen

Byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs kommune

21. december 2016

DEBAT OM NYE BUSRUTER

De nye forslag til buslinjer blev for nylig præsenteret og debatteret på et borgermøde på rådhuset. Som politiker i udvalget for Miljø og Teknik deltog jeg i mødet, og jeg vil her kommentere på nogle af de emner der blev drøftet.

Halsnæs kommune skulle efter sigende være ophavsmand til nedlæggelse af bus 324 til Hillerød, men det er ikke korrekt. Hillerød har ændret deres rute, således at bussen skal køre internt i Hillerød kommune. Som følge heraf har Halsnæs måtte følge trop, og ændre den del af linjen som kørte i Halsnæs. Der er indsat en bus med erstatningskørsel internt i kommunen.

Det har været fremført, at skolebuskørslen nu bliver flyttet over i den offentlige transport, det er ikke korrekt. I det forslag som er i høring nu, er det ikke meningen at skolebuskørslen skal flyttes over i den offentlige transport.

Det har været fremført, at det er en spareøvelse, men det er ikke korrekt. Forslaget er udgiftsneutralt i forhold til de lokale buslinjer. Meningen er at få mere busdrift for de samme penge.

Det nye forslag medfører busbetjening af områder der ikke har bus i dag, det medfører hyppigere busdrift i nogle områder, det medfører bedre forhold for pendlere grundet mere kørsel og bedre koordinering med toget. Håbet er også, at der kan blive mulighed for yderligere aften og weekenddrift på linjer der ikke har det nu.

Jeg vil opfordre alle berørte borgere til at give deres mening tilkende ved at indsende høringssvar. Alle bekymringer om de nye foreslåede busruter bliver læst, og i Venstre er vi fortsat meget lydhøre overfor gode råd fra borgere, som har forslag til, hvordan busdriften kan betjene borgerne i Halsnæs bedre. Høringsfristen er d. 11. december, læs mere på kommunens hjemmeside.