Michael Thomsen

Byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs kommune

Skolerne er rigtigt godt på vej

22. december 2016

Vi har nu et par gange hørt, at Socialdemokraterne ønsker at ændre skolestrukturen tilbage til selvstændige skoler. Da ideen første gang blev annonceret, tog vi det alvorligt og igangsætte en grundig analyse. Resultatet viser klart, at et tilbageskridt til selvstændige skoler er en dårlig ide. Det vil gå ud over fagligheden for eleverne, medføre færre lærerkompetencer på de enkelte skoler, give udfordringer ift. kompetencedækning, give forringede muligheder i udskolingen med færre valgfag og udskolingslinjer, medføre unødvendige udgifter mv. – kort sagt er det en rigtig dårlig ide. På trods af dette klare resultat, så fastholder Socialdemokraterne ideen om at ændre skolestrukturen, det er i sig selv ganske uforståeligt.

Vores skoler er i rigtig god udvikling i øjeblikket takket være dygtige og engagerede medarbejdere. Det seneste eksempel er folkeskolens afgangsprøve hvor resultatet i år viser, at karaktergennemsnittet er steget med 0,6 point, Set over de sidste 3 år, så er gennemsnittet steget hvert eneste år, så det samlet er steget med 1 karakter. Det er et rigtigt flot resultat, og det viser at skolerne er på rette vej.

I de senere år har vi igangsat mange rigtigt gode indsatser på skoleområdet, eksempelvis 1:1 IT løsning med Ipad/pc til alle elever, ansættelse af en central læringskonsulent, ansættelse af læringsvejledere på alle skoler, kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelser, udvikling af udskolingslinjer, poweruger i matematik, ekstra resurser til holddeling og talenthold, kompetencesamtaler for eleverne og meget mere. Alt sammen indsatser der skal forbedre vores børns færdigheder og hæve fagligheden i folkeskolen.

I tillæg til ovennævnte er der foretaget forenkling af skolernes økonomimodel, så der er kommet styr på økonomien. Der ses et markant fald i sygefraværet blandt personalet, og skolerne bliver istandsat og renoveret for 60 mio. kr.

Alle indsatserne betyder ikke at vi er i mål med folkeskolen, men vi er rigtigt godt på vej. For første gang i mange år er der markant udvikling på skoleområdet, og der er ro og stabilitet på skolestrukturen. En ro som Socialdemokraterne vil sætte over styr med et ønske om at ændre navn på skolerne, det giver ingen mening.

I Venstre har vi høje ambitioner for skolerne, og vi har sat en lang række indsatser i gang, derfor glæder det mig, at skolerne går positivt til opgaven og skaber gode resultater. Der skal lyde en stor anerkendelse og ros for den indsats som personale og ledelse yder hver eneste dag for at hæve fagligheden, og sikre at vores børn bliver så dygtige som de kan.