Michael Thomsen

Byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs kommune

Tak for høringssvarene

22. december 2016


Budget 2017 for Halsnæs bliver vedtaget i byrådet torsdag d. 13. oktober, og resultatet i år er et forlig mellem Venstre og Dansk Folkeparti. På vegne af Venstres byrådsgruppe vil jeg gerne takke alle der har bidraget i høringsfasen. I forhold til 1. behandlingsforslaget er mange besparelsesforslag nu ikke længere med, idet vi har taget udstrakt hensyn til de mange fornuftige høringssvar.

Eksempelvis er de åbne biblioteker nu ændret til mere bemandet åbningstid, og ændringen er ligeligt fordelt mellem de 2 biblioteker. Gæstedagplejen bevares, vuggestuerne bevarer madordningen og taksterne stiger ikke. I 10. klasse skal der ikke spares nær så meget som oprindeligt, og på ældreområdet er der også fjernet en række besparelser. Der sker endvidere opnormering af hjemmeplejen og akut sygeplejen.

I budgettet er der også behov for at tilføre 28 mio. kr. til områder med specialundervisning, anbringelser og voksen/handikap, altså områder med borgere som har særlige behov. De 28 mio. kr. er penge vi har, ikke penge vi først skal finde via besparelser andre steder, men penge der er tilvejebragt i form af effektiviseringer, sikker drift og god økonomistyring. Det giver ro om budgettet og driften, at vi kan løse disse behov uden at skulle spare andre steder først.

Med det nye budget fortsættes den gode udvikling af Halsnæs med fremgang i indbyggertal, fremgang i lokale arbejdspladser og fremgang i skattegrundlaget. Den positive udvikling sker samtidig med at vi udviser økonomisk ansvarlighed, og afdrager markant på den store gæld med mere end 40 mio. kr. næste år. Det er sund fornuft at få styr på gælden, så vi fortsat kan sikre en veldrevet kommune med stabile budgetter og en bedre og bedre økonomi.

Du kan finde alle detaljerne om budgettet på kommunens hjemmeside under nyheder. Der kan du også se debatten på byrådsmødet der starter torsdag kl. 18.30.