Michael Thomsen

Byrådsmedlem for Venstre i Halsnæs kommune

18. oktober 2017

Mærkesager

Halsnæs er en fantastisk kommune med masser af potentiale, og mit politiske arbejde bygger på et stort ønske om at gøre Halsnæs til et endnu bedre sted at bo og leve. Det har været mit overordnede mål fra jeg startede i Byrådet i 2014. 

Jeg vil arbejde for at skabe politisk vilje til vækst, så vi får råd til mere velfærd i Halsnæs.

Herunder kan du læse nærmere om mine mærkesager:BØRN, UNGE og familier

Et af de områder som har min store interesse er børne-, unge- og familieområdet, hvor jeg også er udvalgsformand. Her handler det bla. om dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, men også om støtte til familier og børn der på en eller anden måde har brug for hjælp. For mig er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler dette område i den rigtige retning.

Vi har eksempelvis investeret massivt i Folkeskolen i indeværende byrådsperiode for at få det faglige niveau til at stige, og det er lykkedes… og vi skal videre endnu, for det er vigtigt hele tiden at arbejde for at hæve fagligheden. Jeg ønsker også at vores skoler bliver indrettet til moderne, inspirerende og kreative læringsmiljøer, for på den måde at understøtte optimal trivsel og læring for vores børn. I første omgang skal der bygges en ny skole i Frederiksværk.

Der er en række andre forhold på børne- og ungeområdet som jeg ønsker at arbejde for. Det er større fokus på tidlig indsats overfor børn, således at eventuelle problemer opdages tidligt, og børnene sikres endnu bedre muligheder for et godt liv. Derudover skal dagtilbudsområdet have fokus i den kommende valgperiode.De fantastiske frivillige

I Halsnæs har vi et mangfoldigt fritids- og idrætsliv, og det er et stort aktiv. De seneste 4 år er der investeret historisk meget i renovering af faciliteter til idrætslivet. 

Dette arbejde skal fortsættes ved at investere bredt i hele kommunen, og i mange forskellige idrætsgrene. 

Bedre rammer skal gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig, dyrke idræt og bo i Halsnæs.HALSNÆS I UDVIKLING OG STYR PÅ ØKONOMIEN

De kommunale værdier skal vedligeholdes og udvikles endnu mere. Det gælder bygninger, veje og de øvrige kommunale værdier. Der skal investeres i mere byudvikling i hele kommunen, både til glæde for vores egne borgere, men også for at tiltrække turister.

Fundamentet for at kunne investere i velfærd og udvikling er, at der er styr på økonomien. 

I løbet af de seneste 4 år har vi nedbragt gælden markant, samtidig med at der er skabt udvikling på en lang række områder. Der er kommet styr på økonomien, og vi lægger ærlige budgetter uden skjulte besparelser – det arbejde skal fortsættes. venstres valgprogram

I Venstre har vi udarbejdet en valgfolder hvor flere af vores politiske mærkesager er oplistet. Du kan se den herunder: